Sözleşmeler

A - Gizlilik Politikası
Kullanıcıların sitemiz üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Sitemiz, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sitemiz Kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

Sitemiz, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sitemizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, sitemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Sitemiz, kullanıcılara ve kullanıcıların sitemizin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

B- Web Barındırma ve Web Tasarım Sözleşmeleri WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve MAXBİLİŞİM YAZILIM bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Maxbilişim İnternet Hizmetleri (iş bu protokolde kısaca "MAXBİLİŞİM" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesini satış veya kiralama yoluyla kullanacak olan şahıs/şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Maxbilişim`in hazırlamış olduğu hazır veya özel web paketleri ile ücretli veya ücretsiz sunulan web yazılımlarının (Bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır.) kiralama veya satış yoluyla kullanılması için MAXBİLİŞİM ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi`nin kiralanması ve kullanılması sırasında Maxbilişim ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ MAXBİLİŞİM sitesi üzerinden veya MAXBİLİŞİM BAYİİ aracılığı ile ilgili Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi`nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve eğer hizmet / ürünler kiralama yolu ile verildiyse 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti KULLANICI tarafından MAXBİLİŞİM hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin kiralama veya satın alma ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu müşteriye verilen tarihler içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Kiralama ücreti yıllık ödenmesi gereken domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

5. HİZMET
a) MAXBİLİŞİM tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1 (adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, MAXBİLİŞİM sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Site içeriğine Bilgi, fotoğraf vb. girişi KULLANICIYA aittir.
d) Maxbilişimin yaptığı çalışmalar kiralama veya ömür boyu kullanma süresi şeklinde müşteriye teslim edilir. Müşteri kendisine yapılan web sitesi içeriğini yine kendisine teslim edilen site admin panelinden değiştirebilir. Hiç bir şekilde açık kod kaynakları müşteriye teslim edilmez.
e) Uluslar arası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi`ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. KULLANICI, Web Sitesi`nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda MAXBİLİŞİM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. MAXBİLİŞİM, KULLANICININ kullanımına sunduğu Web Sitesi`nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi`ne yönelik talep ettiği taktirde MAXBİLİŞİM talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. Web Sitesi sadece MAXBİLİŞİM`İN belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi`nin yayınlanmasını talep edemez.
f.MAXBİLİŞİM, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, MAXBİLİŞİM web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. Barındıramaz.
h. KULLANICI, Web Sitesi`nin en altında MAXBİLİŞİM`İN telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya MAXBİLİŞİM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i. MAXBİLİŞİM, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde bunu en az 5 gün öncesinden bildirmek şartıyla sözleşmeyi feshedilebilir.
KULLANICININ programı sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemelerini zamanında yapmaması halinde MAXBİLİŞİM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
MAXBİLİŞİM, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden 5-10 gün önceden e-mail veya faks aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği müşteri/kiracı tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilir.

8. CEZA
a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

C- Web Barındırma Sözleşmesi

Madde 1

İş bu sözleşmenin amacı Maxbilişim internet hizmetleri ile imzalayıp bu sözleşmeyi Eeb hosting / Reseller (bundan böyle sadece hosting olarak alınacaktır) hizmetinden yararlanan kişi veya tüzel kişilik (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) arasındaki hizmet kurallarını belirlemektedir. İş bu sözleşme 28 Madde`den ibarettir. Müşteri Hosting başvurusu yaptığında sözleşme başlar ve bitinceye kadar geçerlidir. Bu durumda Müşteri burada belirtilen tüm ödeme ve hizmet kurallarını kabul ve beyan etmiş sayılır.

Madde 2
Müşteri burada yazılı olan sözleşme maddelerini kabul ettiği ve satın almış olduğu hizmetin ücretini peşin olarak verdiği takdirde Maxbilişim tarafından hizmete başlanır.

Madde 3
Müşteri bu sözleşmedeki herhangi bir maddesini ihlal ettiğinde verilen hizmet Maxbilişim tarafından durdurulacaktır. Maxbilişim müşteriye önceden haber verme hakkını saklı tutar.

 Madde 4
Müşteri buradaki sözleşme maddelerini hiçbir şekilde tartışma ve öneri getirme hakkına sahip değildir.

Madde 5
Müşteri, hiçbir şekilde Maxbilişim ait makinelere, dosyalara, hesaplara ve/veya ağındaki (network) diğer unsurları zorlayamaz ve izinsiz giremez. Ayrıca sistem ve/veya network güvenliği tehlikeye atan program, dosya veya script vb. yükleyemez.

Madde 6
Müşteri Maxbilişim sunucularına, diğer sistem ve network bileşenlerine sözleşmenin dışında aşırı yük ve trafik oluşturabilecek dosya, program, script vb. yükleyemez veya kuramaz, dışardaki sitelere sunucuya yük ve trafik oluşturabilecek şekilde bağlantı veremez.

 Madde 7
Müşteri satın almış olduğu hizmet paketlerinde MB(megabyte) cinsinden belirtilen disk alanının dışına hiçbir şekilde çıkamaz. Disk alanını artırmak istediğinde Maxbilişim`e haber verir.

Madde 8
Müşteri, verilen servisi T.C. Hukuk ve Anayasaları çerçevesinde kullanır.

Madde 9
Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Başkasına ait yazı, metin, resim vb. izinsiz kopyalayıp sitesinde yayınlayamaz.

Madde 10
Müşteri sitesinde hiçbir şekilde, pornografik görüntü, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, korsan yazılımlar, hacker program veya arşivleri, warez siteleri, mp3 formatında müzik, cep telefonlarına sms gönderimi bulunan site veya link, ayrıca işleyiş olarak Download , Forum ve Portal siteleri yayınlayamaz.

Madde 11
Müşteri satın almış olduğu hosting hizmetini sadece Maxbilişim kayıtlarındaki alan adı (domain name) için kullanır. Hiçbir şekilde (redirect vs.) bir veya birkaç site için kullanamaz. Kullanmakta olduğu alan adı (domain name)`den vazgeçip başka bir alan adı (domain name) kullanmak istediğinde mutlaka Maxbilişim`e haber verir.

Madde 12
Müşteri Maxbilişim`den almış olduğu e-mail (elektronik posta) hesabını SPAM (istenmeyen elektronik posta) amaçlı kullanamaz.

Madde 13
Müşteri Maxbilişim`den almış olduğu e-mail hesabını kullanarak diğer kişi ve/veya kurumlara tehdit, onur kırıcı, lekeleyici, bezdirici, müstehcen, pornografik, küfür ve nefret içerikli e-mail gönderemez.

Madde 14
Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir.

Madde 15
Maxbilişim, Müşteri`nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından sorumlu tutulamaz.

Madde 16
Maxbilişim, 18 yaşın altındaki kişilerin başvurularını ve yapacağı ödemeleri kabul etmez.
Ancak Maxbilişim müşterinin beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu varsayar. Aksi halde doğacak olan durumdan sorumluluk kabul etmez.

Madde 17
Müşteri ödemelerini belirlenen zamanlarda yapar.

Madde 18
Müşteri Maxbilişim hizmetlerini ve hesabını kullanmadığından dolayı ödemeleri aksatamaz veya yapmamayı talep edemez.

Madde 19
Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Ancak, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

Madde 20
Maxbilişim sözleşme bitiminden beş (5) gün önce Müşteri`nin hizmet başlangıcında doldurmuş olduğu formdaki e-mail ve telefonuna "sözleşmenin bitmek üzere olduğunu" bildirir. Eğer sözleşme yenilenmeyecek olursa en geç beş (5) gün içerisinde verilen hizmet durdurulur.

Madde 21
Maxbilişim fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

Madde 22
Maxbilişim, müşteri`nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korur ve yedekler. Buna rağmen Maxbilişim Sunucularında bulunan müşteriye ait verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Müşteri bu yedekleri kendisi almak ile hükümlüdür.

Madde 23
Maxbilişim, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanmasından sorumludur. Ancak alınan tedbirlere rağmen oluşabilecek Maxbilişim dışında (Türk Telekom`un sağladığı Data hatlarından kaynaklanan aksaklıklar vb.) hizmette meydana gelebilecek aksaklık veya kesintilerden dolayı sorumlu değildir.

Madde 24
Maxbilişim, sunucularında ve diğer kayıtlarındaki müşteriye ait adres ve telefon bilgilerini, hesapları ve kayıtları (log) 3. şahıslara hiçbir şekilde vermez. Ancak, herhangi bir adli veya hukuki soruşturmada savcılık veya mahkemeye sunar.

Madde 25
Burada bulunan kurallara uyulmaması durumunda, müşteri ve üçüncü şahıslar arasında oluşacak problemlerde, çıkacak anlaşmazlıklarda Maxbilişim taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri , doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı kabul etmiş sayılır.

Madde 26
Herhangi bir problem veya anlaşmazlık da müşteri, Maxbilişime ait kayıtların (logs) geçerli ve doğru olduğunu ve bunların dışında başka bir kayıtın geçerli olmayacağını kabul etmiş sayılır.

Madde 27
Bu sözleşme https://www.maxbilisim.com/sozlesmeler.html  adresinde yayınlanır. Maxbilişim bu sözleşmedeki maddelerin birini veya birkaçını değiştirip güncellemesi veya çıkarması halinde müşteri bunu kabul etmiş sayılır. Maxbilişim sözleşmenin 1.(birinci) sayfasının sağ üst köşesinde güncelleme tarihini ve sözleşme versiyon numarasını bulundurur.

Madde 28
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenememesi halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.